Creër een kans!
Nieuws
Er is een midzomermarkt in meerwijk op 25 juni! voor meer info: Flyer

Na bijna acht jaar de Werkwinkel is er besloten om de koers aan te passen aan de veranderende organisatie. In de afgelopen jaren is ‘de Werkwinkel’ een naam geworden waar een aantal projecten aan gekoppeld werden. De medewerkers van deze projecten vormden met elkaar het “werkwinkelteam”. In december is “het ontmantelingsplan” van de Werkwinkel goedgekeurd en inmiddels hebben ook de OR en CR positief advies uitgebracht. Er veranderd niets voor de werkzaamheden van Catch It. Waarschrijnlijk wordt een gebiedsmanager verantwoordelijk voor het project. Groen & Doen heeft een intentieovereenkomst getekend met Buurtbedrijf Haarlem. Tot er een definitieve samenwerking is, halverwege 2016, zal Bianca Rooyers erbij betrokken blijven.

Wat gaat er veranderen? Het team de Werkwinkel is vanaf 1 april 2016 geen team meer. Trajectcoaching is onderdeel van het primaire proces geworden en de trajectcoaches blijft gewoon doorgaan met hun goede werk. Zij hebben gekozen voor de naam: Team trajectcoaching RIBW K/AM
Het team bestaat uit vijf trajectcoaches die werkzaam zijn in verschillende gebieden. Diane de Bueger(MK), Peggy Carbiere en Marlous Hopman(ZK) en Manon van huik en Yvon Hoek(AM) Yvon is een nieuwe collega die per 1 april start.
Het team is op pad naar zelforganisatie per 1 janarie 2017. Verder is de functie hoofd werk wen activering vervallen. Bianca Rooyers zal in een tijdelijke taak als coordinator trajectcoaching bij het team betrokken zijn

Wat is de Werkwinkel

De Werkwinkel is een uitzendbureau in Haarlem voor cliënten van de RIBW K/AM. Wij helpen bij het vinden van passende, vrijwillige werkzaamheden. Kortdurend, voor langere tijd, zonder verplichtingen of met afspraken, alles is mogelijk. Kansen op werk op een manier en tijdstip die passend zijn voor de vrijwilliger en de opdrachtgever.Wilt u werken als vrijwilliger of heeft u werkzaamheden die gedaan moeten worden? Klik voor meer informatie in het menu hierboven.

Vanuit De Werkwinkel draaien er een aantal projecten waar veel vrijwilligers werken: Computerpassie, CATCH IT, Maatjes GGZ en Groen & Doen.

 
                 logo werkwinkel