Creër een kans!
Nieuws
De werkwinkel in 2016: De projecten van de werkwinkel zullen in 2016 niet meer vallen onder "De werkwinkel" maar worden in andere onderdelen van de RIBW-KAM ondergebracht.
Traject coaching(TC) zal centraal gebundeld blijven en voorlopig blijven voortbestaan in de huidige vorm en naam.
Computer Passie wordt per eind maart 2016 in de huidige vorm opgeheven.
Groen en doen zal in 2016 een werkeenheid binnen de RIBW-KAM blijven en zal zeer nauw gaan/blijven samenwerken met het Buurtbedrijf Haarlem-Oost.
Catch it zal zich verder gaan ontwikkelen op de volgende vier gebieden: ontmoeting, Ontspanning, Sport en spel, Eten en drinken.

Wat is de Werkwinkel

De Werkwinkel is een uitzendbureau in Haarlem voor cliënten van de RIBW K/AM. Wij helpen bij het vinden van passende, vrijwillige werkzaamheden. Kortdurend, voor langere tijd, zonder verplichtingen of met afspraken, alles is mogelijk. Kansen op werk op een manier en tijdstip die passend zijn voor de vrijwilliger en de opdrachtgever.Wilt u werken als vrijwilliger of heeft u werkzaamheden die gedaan moeten worden? Klik voor meer informatie in het menu hierboven.

Vanuit De Werkwinkel draaien er een aantal projecten waar veel vrijwilligers werken: Computerpassie, CATCH IT, Maatjes GGZ en Groen & Doen.

 

                 logo werkwinkel